download now-01
Tip slide-01

ເລືອກສາຍການຮຽນ

ບົດຄວາມ

IMG_7183

ຢ້ຽມຢາມ ຮຮ ວຽງຈັນ-ໂຮຈິມິນ


ວັນທີ 25 ທັນວາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປເຜີຍແຜ່ປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ວຽງຈັນ-ໂຮຈິມິນ. ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນ ເຮັດໃຫ້ທີມງານເຮົາມີກຳລັງໃຈທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ … ແຊ໋ຕໍ່0

ອ່ານຕໍ່

ດາວໂຫຼດປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນ


ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງການດາວໂຫຼດປຶ້ມເປັນ PDF ໂຫຼດໄດ້ເລີຍ ແຊ໋ຕໍ່0

ອ່ານຕໍ່