download now-01
Tip slide-01

ເລືອກສາຍການຮຽນ

ບົດຄວາມ

ຮຽນ IT ໄປເຮັດຫຍັງ? ເພື່ອຫຍັງ? ແລະ ສິເຮັດວຽກຫຍັງ?


ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ທີ່ http://www.facebook.com/collegemajors ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄອທີ? IT ຫຼື Information Technology ເປັນອີກສາຂາໜຶ່ງທີ່ເປັນທີນິຍົມເປັນຢ່າງສູ່ງໃນທົດສະຫວັດນີ້. ເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຍີໃນຍຸກປະຈຸປັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຊີບໃນວຽກງານ IT ຕົວຢ່າງ: software engineer ວິສະວະກອນຊອບແວ່, database engineer ວິສະວະກອນຖານຂໍ້ມູນ, network engineer […]

ອ່ານຕໍ່

ຢ້ຽມຢາມ ຮຮ ວຽງຈັນ-ໂຮຈິມິນ


ວັນທີ 25 ທັນວາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານພວກເຮົາໄດ້ລົງໄປເຜີຍແຜ່ປຶ້ມແນະນຳສາຍການຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ວຽງຈັນ-ໂຮຈິມິນ. ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນ ເຮັດໃຫ້ທີມງານເຮົາມີກຳລັງໃຈທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ … ແຊ໋ຕໍ່0

ອ່ານຕໍ່